Müdür Yardımcısı

DOÇ. DR. DAMLA DEMİRÖZÜ

(Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ESERLER LİSTESİ
  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

A1. “L’Image de  L“autre Turc Dans L’ceuvre de Nikos Kazantzaki”, LE REGARD CRETOIS, No:28, Decembre, 2003:39-51 Cenevre. ISSN 1019-4649.

 “N. Kazantzakis’in Romanlarında ‘Türk’ İmajı”

A2. “Η Εικόνα του Τούρκου στο Πεζογραφικό Έργο του Γιώργου Θεοτοκά”, Νέα Εστία Έτος 79, Τόμος: 158ος, Τεύχος:1784, Δεκέμβριος, 2005:948-968, Αθήνα.  ISSN 0028-1735 (MLA).

“Yorgos Theotokas’ın Romanlarında Türk İmajı”

A3. “Η Αποκάλυψη του 1922 και της Προσφυγιάς από την Τουρκική Αφήγηση”, Δέλτιο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 

“Türk ve Yunan Anlatılarında 1922 ve Göçmenlik”,  Deltio Kentrou  Mikrasiatikon Spoudon tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

A4. “Yunan Tarihyazımında Mübadele ve Göç” , Kebikeç, 22, 2006:85-98, Ankara (Makale Prof. Dr. Ayhan Aktar ile beraber yazılmıştır. 

A5. “Representacion, Alteridad Y Caracterizacion: Imagenes de 1922 en la Ficcion Griega”, Byzantion Nea Hellas, 26, 20007:69-93.

“Yunan Edebiyatında 1922’ye İlişkin İmaj, Sunum ve Kimlikler ”

A6. “The Other Woman’s Choice: an alternative approach to other society’s woman through the analysis of two heroines in Greek and Turkish Literature”, Erytheia dergisi,   28, 2007:337-371.

“Öteki Kadının Seçimi: Türk ve Yunan Edebiyatlarında Kadın İmajından Hareketle Öteki Kadınına Farklı Bir Yaklaşım.”

A7. “The Greek-Turkish Rapprochement of 1930 and the Repercussions of the Ankara Convention in Turkey” Oxford Journals, Journal of Islamic Studies, 2008, doi: 10.1093/jis/etn003, http://jis.oxfordjournals.org/cgi/content/full/etn003?
ijkey=iqvJ9FzcTvczNOq&keytype=ref

“1930 Türk-Yunan Yakınlaşması ve Ankara Anlaşması’nın Türkiye’deki Yankıları.”

A8. “İlk Yunan Romanı Polipathis’den Temaşa-i Dünya’ya”, Kebikeç, 22, 2009:7-23, Ankara.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılara katılım ve bildiri kitabında basılan yazılar:

B1.  «H Ζωή στα Πριγκιποννήσια του Μαρμαρά Όπως Παρουσιάζεται στα Έργα του Γιώργου Θεοτοκά και του Σαϊτ Φαϊκ Αμπασιγανήκ”, Η Ελλάδα των Νησιών από την Φραγκοκρατία ως Σήμερα, επιμέλεια, Αστέριος Αργυρίου, Ελληνικά  Γράμματα, Αθήνα: 2003, Τόμος Α’ σ. 757-769.

(Yayınlandı: -yazıldığı dil Yunanca- « Yorgos Theotokas’ın ve Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Adalar ve İnsan Portreleri », Frenk Egemenliğinden Bugüne Yunanistan ve Adalar, Derleyen Asterios Argiriou, Ellinika Grammata Yayınevi, Atina: 2004, Cilt I, s.757-769).

B2. “Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Ιστορίας και Λογοτεχνίας στη Τουρκία,” Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια προβλήματα Διδασκαλίας, Μελέτες και Προοπτικές, (επιμ.)  Stoina Poromanska, Σόφια, 2003, σ. 171-180.

(Yayınlandı : -yazıldığı dil Yunanca- “Türkiye’de Çağdaş  Yunan Dili ve Edebiyatı’nın Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar”, Balkanlar’da Çağdaş Yunan Dili, Araştırmalar ve Öneriler, (Derleyen: Stoina Poromanska),  Sofya Üniversitesi, Sofya, 2003:171-180).

B3. “Η Ανακατασκευή του 1453 στα Ελληνικά και Τουρκικά Σχολικά Εγχειρίδια”, 6η Επιστημονική σύσκεψη για την Ελλάδα: 550 μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Κέντρο για το Βυζαντινές, Νεοελληνικές και Κυπριακές Σπουδές, Γρανάδα/Ισπανία, 4-6  Δεκεμβρίου 2003.

(Yayınlandı: -yazıldığı dil Yunanca-“1453: Düşüş ya da Fetih, Konstantinopol ya da İstanbul”, Bizans, Çağdaş Yunanca ve Kıbrıs Çalışmaları Merkezi, Granada Üniversitesi/İspanya, 4-6 Aralık 2003.).

B4. “Çağdaş Yunanca Çalışmalarının Yeniden Yapılandırılması”, Çağdaş Yunan Dili Çalışmaları Derneği, Selanik, 21-23 Mart 2003.

(Yayınlanmadı)

B5. “Η Μετάφραση από και στα νεοελληνικά και η διδασκαλία της: η Πνευματική μας επαφή με τον ‘άλλον’ μέσα από τα προϊόντα πολιτισμού”, Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα-Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και Προοπτικές, Β΄Συνέδριο Των Νεοελληνιστών των Βαλκανίων, Πανεπιστήμιο Σόφιας και Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο, Σόφια/Βουλγαρία, 21-22 Σεπτεμβρίου 2007.

(Yayınlanacak: “Çağdaş Yunanca’dan Yapılan Çeviriler ve Çağdaş Yunanca’nın Öğretimi: Kültür Değerleri İçinden ‘Öteki’”).

B6. ‘Yorgo Theotokas Anısı’ başlıklı uluslararası panele  katılım, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, 14 Haziran 2008.

 B7. “Καλοαντάμωμα” “İyi Bir Buluşma”konulu panele, “1922, Προσφυγιά και Λογοτεχνία” başlıklı bir bildiri ile katılım, Panel Türk-Yunan Dostluk Derneği Defne tarafından, 12-17 Haziran 2009 tarihleri arasında Kavala ve Ürgüp’te  düzenlendi.

B8. “Dünya Edebiyatında İstanbul” konulu uluslarasu sempozyuma,   İstanbul Teşkilatı Ve Farklı Bir  Doğu Tasavvuru”  başlıklı bildiri ile katılım, sempozyum 6-7 Mayıs 2010 tarihleri arasında  Beykent Üniversitesi ve Fatih Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

(Yayınlanacak)
C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar:

C1. Savaştan Barışa Giden Yol: Atatürk-Venizelos  Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri, İletişim Yayınları, İstanbul:2007. ISBN 975-05-0436-7.

Ç. Ulusal ya da uluslararası kitaplarda yazılan bölümler:

Ç1.“Yunan Düzyazınında 1922 ve Göç”, Yeniden Kurulan Yaşamlar, (Derleyen: Müfide Pekin), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul:2005, s.155-187.)  ISBN 975-6176-28-8.  (Yabancı yazarların da katılımı ile Türkçe yayınlanan bir kitap)

Ç2. “Türk Dilinde Çağdaş Yunan Edebiyatı” adlı bölüm, Aleksandros Petsas ile beraber Yunanca olarak kaleme alındı. Bu bölüm çok yakında T. Kagialis ve V. Vasiliadis’in editörlüğünü yaptığı, Yabancı Dillerde Yunan  Edebiyatı Çevirileri  adlı Yunanca kitabın içinde bölüm başlığı olarak yer alacak (yayın aşamasında).

Ç3.  “Il Processo Di Pacificazione Fra Grecia E Turchia Nel 1930 E Le Ripercussioni In Turchia Della Convenzione Greco-Turca (10 Giugno 1930)” (s.59-79), “The Other Woman’s Choice: An Alternative Approach To The Other Society’s Woman Through The Analysis Of Greek and Turkish Heroines In Nikos Kazantzakis’s and Ahmet Yorulmaz’s Work” (s.79-117), Greci e Turchi, Apunti Fra Letteratura, Musica e Storia, (Edited by Katerina Papatheu), Bonanno Editore, Rome, 2007. ISBN 887796347-6.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1.  “Nazım Hikmet ve Yunan Edebiyatı”, Çağdaş Τürk Dili, Sayı:172, 2002:292-296 Ankara.

D2.  “İlk Dönem Yunan Romanında (1834-1880) ‘Öteki’ İmajı”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi, Cilt:43, Sayı:1, 2003:169-195 Ankara.

D3.   “Ağustos 1999 Depremi’nin Yunan Milli Kimliğinin ‘Öteki’ İmajı Üzerine Yarattığı Sarsıntı”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi, Cilt:43, Sayı:2, 2003:187-194 Ankara.

D4.  “On Sekiz Metin: Yunan Edebiyat Dünyasından Albaylar Cuntası`na (1967-1974) Karşı Yükselen Ses”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt: 14, Haziran 2004:177-184, Başkent Matbaacılık, Ankara.

D5. “Megali İdea’dan Ankara Antlaşmasına (1930) Eleftherios Venizelos”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:35-36, Mayıs-Kasım 2005:291-313 Ankara.

 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

E1.“Türk ve Yunan Edebiyatında Nüfus Mübadelesi”, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 6-8 Aralık, 2001.

E2.“Osmanlı İmparatorluğu Sonrası Türkiye ve Yunanistan’da Ulusal Kimlik, Öteki ve Batı’ya  Bakış”, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 3-5 Eylül 2003.

E3.“Vatan Millet ve Kadın”, Kültür Araştırmaları Derneği ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 14-17 Haziran 2005.

E4. “Yunan Düzyazınından Türk Diline Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke Tarihi ve İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması”, Yazınsal Türler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 21-24 Kasım 2006.

E5. “Türkiye-Yunanistan İlişkilerine Üzerine Alternatif Bir Kaynak: Türk Edebiyatından Yunan Diline Yapılan Çeviriler”, Yazında Politika ve Çeviri Politikaları konulu panele katılım,   Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, 13-14 Mart 2008. (Yayınlanacak)

F. Diğer yayınlar :

F1.  “1922: Zorunlu Göç”,  Görüş, Sayı:52, Eylül-Ekim 2002:18-28  İstanbul. Bu yazı aynı zamanda Lozan Mübadilleri Vakfı’nın web sayfasında yayınlanmaktadır. Bk. www.lozanmubadilleri.org  adresinde ARAŞTIRMALAR başlığı altında.

F2.  Panteion Üniversitesi tarafından 28-30 Mayıs 1998 yılında düzenlenen, Türk ve Yunan akademisyenlerin katıldığı, “Socio-Political Sciences and Historiography in Turkey today: Major Trends” adlı sempozyumu değerlendiren bir yazı, South European Society and Politics Cilt:3. Sayı: 3, Sonbahar 1998:170-172 Britanya. (Özet)

F3.  Katalog: Türkçe’ye Çevrilen Yunanca Yapıtlar: Roman, Öykü ve Şiir Kitapları Listesi, Herkül Millas’ın Çağdaş Yunan Edebiyatı adlı kitabı içinde, Dünya Kitapları,2005:173-181 İstanbul.

F4. Eleştiri, Tanıtım yazısı: Türkçe-Yunanca Sözlük, Edebiyat ve Eleştiri Dergisi, Yıl:13, Sayı:84, Kasım-Aralık 2005-06:96-97.

F5. Eleştiri, Tanıtım yazısı:Mübadelenin Mazlum Misafirleri,  Mesele Kitap Dergisi, Sayı:14, 2008: 46-49, İstanbul.

 

F6. Eleştiri, Tanıtım yazısı: Türkiye Rumları, Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Sayı:5, Mayıs 2008:48-50, İstanbul.

G. Diğer Akademik Değerler :

ÇEVİRİLER

G1.Göç, İletişim Yayinevi, İstanbul, Aralık, 2001 Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα, 1980-1982. (Yunanca’dan Türkçe’ye çeviri, çevrilen sayfa sayısı: 302).

G2.Yeniden Kurulan Yaşamlar (Der.Müfide Pekin), adlı kitabın içinde yer alan altı araştırmacıya ait altı başlığın çevirisi:

·  Athanasia Anagnostopulu: “Göçmen Yerleşiminin Toplumsal ve Kültürel Etkileri” (s.75-83),

·  Nikos Marantzidis: “Yunanistan’da Türkçe Konuşan Pontuslular ve Uyum Sorunları” (s.97-111),

·  Eleni Kanetaki: “Yunanistan’da Osmanlı Yapıtları” (s.239-245),

·  Nikos Agriantonis: “  ‘İyi’ ve ‘Kötü’ Tarihi Eserler” (s.277-285),

·  Konstantinos Tsitselikis: “1923’ten Önce Yunanistan’da Müslüman Cemaatler Yasal  Süreklilikler ve İdeolojik Tutarsızlıklar” (s.341-357),

·  Yorgos Mavromatis: “Yunanistan’da Hıristiyan Göçmenler ve Müslüman Azınlıklar: Eğitimin Milli Homojenleşmedeki Rolü” (s.357-365),

(Derleyen: Müfide Pekin), Yeniden Kurulan Yaşamlar, 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul:2005. [Toplam 60 sayfa].

 G3. Türkçe-Yunanca sözlük çalışmalarına katılım: Türkçe-Yunanca Sözlük, Anadolu Dilleri ve   Kültürleri Merkezi, Atina, 2000. Τουρκοελληνικό Λεξικό, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Αθήνα:2004.

 G4. Konstantinos Svolopoulos: “Türk-Yunan Mübadelesine Giden Siyasal Süreç”, Kebikeç, 22, 2007:99-119.  (Kebikeç dergisi hakemli bir dergidir ve Türkologischer Anzeiger/Viyana tarafından taranmaktadır). 

 

G5. Leonis, Can Yayınları, İstanbul:2008. [Toplam 194 sayfa].

G6.   Yannis Mavritsakis, Kör Nokta. Bu  tiyatro eseri, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği’nin desteğiyle düzenlenen “Yeni Metin Yeni Tiyatro” projesi kapsamında Zoğrafyon Lisesi Mezunları Derneği’nin katkılarıyla 28 – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul’da sergilenmiştir.  [Toplam ???sayfa].