KURULUŞ AMACI

Güneydoğu Avrupa, kuzeyde Karpat dağları, doğuda Karadeniz, güneyde Ege ve Akdeniz, batıda İyon ve Adriyatik denizleriyle çevrilmiş olan coğrafî bölgeye verilen addır. Osmanlıların Rumeli-i Şâhâne olarak tanımladığı Balkanlar’dan biraz daha geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Tarih boyunca uygarlıkların kesiştiği Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının kurulmuş olduğu bölgede bugün çağdaş ulus devletler yer almaktadır.

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAMER), Ankara Üniversitesi Senatosunun önerisi üzerine 14 Ağustos 2009 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği kurulmuştur. Merkezin müdürlüğüne 24 Ağustos 2009 tarihinde DTCF Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melek Delilbaşı atanmıştır.

Merkezin öncelikli amaçları;

1- Ülkemizde ve Güneydoğu Avrupa’da akademik kuruluşlarla ortak kültürün ortaya çıkarılmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, bölge ülkeleri arasında kültür-sanat, bilim ve ekonomik işbirliği köprülerini sağlamlaştırmaya hizmet etmek,

2- Bölge hakkında yapılan iç ve dış yayınları değerlendirerek, referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,

3- Ulusal ve uluslar arası seminerler, konferanslar, çalıştay ve benzeri toplantılar yapmak ve bölgeyi tanıtıcı bilimsel geziler düzenlemek,

4- Bölge uzmanı araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve bu konuda araştırma yapmak isteyen bilim adamlarının projelerini desteklemek,

5- Güneydoğu Avrupa ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti sağlamaktır.

Merkezin kurulmasından önce ülkemiz, Güneydoğu Avrupa coğrafyasında kültürel işbirliğinin ve bölge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla UNESCO’nun desteği ile 1963 yılında Romanya’da (Merkezi Bükreş) kurulan “Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen (AIESEE) /Uluslararası Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Cemiyeti”ne üye olmuş ve başından beri aktif rol oynamıştır. AIESEE Türkiye Milli Komisyonu 13 Ocak 2005 tarihinde, Prof. Dr. Halil İnalcık Başkanlığında, uluslararası cemiyetin Başkan Yardımcısı (Vice-President) olan Prof. Dr. Melek Delilbaşı ile birlikte yeniden oluşturulmuş ve 25.05.2006 tarihi itibariyle Ankara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Böylece üniversitemiz bünyesinde bir “Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulması için ilk adım atılmıştır.

GAMER kuruluşu itibariyle amacı doğrultusunda faaliyetlere başlamış, bu bağlamda AIESEE Fransa Milli Komitesi tarafından Ekim 2009 tarihinde düzenlenen Güney Doğu Avrupa Uluslar arası Kongresine Türkiye’yi temsilen Prof. Dr. Melek Delilbaşı ve Yrd. Doç. Dr. Hatice Oruç bildirileri ile katılmışlardır. Bu Kongre sonunda 2014’te düzenlenecek olan AIESEE uluslar arası kongresinin Türkiye’de yapılmasına karar verilmiştir.

Türkiye’de diğer Balkan merkezleriyle de temasa geçen GAMER, üniversitelere ve kamu kuruluşlarına destek vermektedir. Ayrıca disiplinler arası bilimsel bir dergi yayımlamak üzere hazırlıklara başlamıştır.

Merkezimiz, 2 Şubat 2010 tarihinde Kosova Cumhurbaşkanı Sayın Fatmir Sejdiu, Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve Onursal Başkan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın katılımları ve konuşmalarıyla açılmıştır.