GAMER
Ankara Üniversitesi
Güneydoğu Avrupa Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dergisi

2012/I ISSN: 2146-054X SAYI: 1

Yayın Sahibi
Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi-Tarih Bölümü)

Kurucu: Prof. Dr. Melek DELİLBAŞI

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Hatice ORUÇ, Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Sıhhiye-Ankara-TÜRKİYE

Yayın İdare Merkezi: Ankara Üniversitesi, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAMER) Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Cad.
06100 Tandoğan-Ankara/TÜRKİYE
●Tel: +90 312 2129205 ▪ + 90 312 3103280 (dahili 1066) ● Fax: + 90 312 2132805 ▪
●Web: http://gamer.ankara.edu.tr ● E-posta: gamer@ankara.edu.tr ●

Uluslararası Hakemli Yerel Süreli Yayın
Yılda İki Kez Yayınlanır.

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Melek Delilbaşı (Başkan)
Prof. Dr. Neşe Özden (Üye)
Prof. Dr. İlhan Uzgel (Üye)
Prof. Dr. Nesimi Yazıcı (Üye)
Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya (Üye)
Editörler Kurulu
Prof. Dr. Hamiyet S.Feyzioğlu Doç. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil
Prof. Dr. Nevra Necipoğlu Yrd. Doç Dr. Ferhan K. Mollaoğlu
Prof. Dr. Neşe Özden Öğr. Gör. Dr. İbrahim Kelağaahmet
Doç. Dr. Damla Demirözü Dr. Richard Dietrich
Doç Dr. Selda Kaya Kılıç Dr. Şahin Kılıç
Danışma Kurulu

Prof. Dr. Seçil Karal Akgün Prof. Dr. Hüseyin Bağcı
Prof. Dr. Ekrem Čaušević Prof. Dr. Pal Fodor
Prof. Dr. Victor A.Friedman Prof. Dr. David Geza
Prof. Dr. Halil İnalcık Prof. Dr. Mustafa İsen
Prof. Dr. Cemal Kafadar Prof. Dr. Michel Kaplan
Prof. Dr. Sergei Karpov Prof. Dr. Machiel Kiel
Prof. Dr. Johannes Koder Prof. Dr. Angeliki Konstantakopoulou
Prof. Dr. Mihail Maxim Prof. Dr. Gülru Necipoğlu
Prof. Dr. İlber Ortaylı Prof. Dr. Šerbo Rastoder
Prof. Dr. Razvan Theodorescu Prof. Dr. Maria Todorova
Prof. Dr. Ömer Turan Prof. Dr. İlhan Uzgel
Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız Prof. Dr. Elizabeth Zachariadou
Doç. Dr. Emilia Themopoulou Dr. Halit Eren
Yazı İşleri Sekreterleri: Arş. Gör. Mert Kozan -Arş. Gör. Murat Zengin